Maxia de perto

O Cinema Adriano encheuse de maxia en outubro cun programa moi completo:
O primeiro día Carrie Misstake realizou dous pases para adultos de Maxia de perto.

O Colectivo Máxico de Ferrol Lorc & Julit realizou tres pases do seu espectáculo de maxia. Calculouse unha asistencia de aproximadamente 80 persoas, e remataron cun espectáculo só para nenas e nenos.